Nghị quyết HĐQT về việc thanh lý tài sản thiết bị trạm gas tại nhà máy LDR Long An

Gascity công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT về việc thanh lý tài sản thiết bị trạm gas tại nhà máy LDR Long An như văn bản đính kèm dưới đây: