Category: Tin tức

Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Gascity xin công bố về việc thông báo ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như văn bản đính kèm dưới đây 08 TB ngày đăng ký cuối cùng

Giám đốc Công ty làm việc với phòng thị trường về kế hoạch 2021

Vào hồi 13h30 ngày 21 tháng 1 năm 2021 tân giám đốc công ty Gascity Mr Zhu ZhiLin đã có buổi làm việc với tất cả nhân viên phòng thị trường và có sự tham gia của trưởng phòng tổ…

Đọc tiếp