Danh mục: Tin tức

Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Gascity xin công bố về việc thông báo ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như văn bản đính kèm dưới đây 08 TB ngày đăng ký cuối cùng