Tin tức

PVGAS CITY tổ chức lễ kết Đảng viên

Ngày 27/10/2017 tại văn phòng  trụ sở Công ty đã diễn ra lễ kết nạp Đảng viên mới cho các đông chí Bùi Anh Tuấn, phòng thị...

Dự án