Tầm nhìn sứ mệnh

+ Trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Tư vấn, thiết kế, đầu tư, xây dựng, vận hành và khai thác Hệ thống cấp Khí (LPG/CNG/LNG/SNG) cho các Khu đô thị, trung tâm thương mại và khu công nghiệp trên cả nước.

+ Phát triển đa dạng các ngành nghề như hệ thống đa năng lượng, nhiệt, điện lạnh và cung cấp năng lượng thông minh (Smart Energy) trong các Khu Công nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *