Giám đốc Công ty làm việc với phòng thị trường về kế hoạch 2021

Vào hồi 13h30 ngày 21 tháng 1 năm 2021 tân giám đốc công ty Gascity Mr Zhu ZhiLin đã có buổi làm việc với tất cả nhân viên phòng thị trường và có sự tham gia của trưởng phòng tổ chức hành chính, trưởng phòng tài chính kế toán.

Trong cuộc họp giám đốc đã chia sẻ với mọi người về đường lối phát triển năm 2021 của Gascity đồng thời có ý kiến đóng góp về việc phát triển thị trường năm 2021.

Cuối buổi họp Giám đốc đã yêu cầu phòng thị trường lập bản chi tiết kế hoạch phát triển thị trường của công ty năm 2021 để trình Ban giám đốc công ty phê duyệt và ban hành.

Buổi làm việc kết thúc vào lúc 15h30 cùng ngày.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi làm việc:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *