Tháng: Tháng Một 2021

Giám đốc Công ty làm việc với phòng thị trường về kế hoạch 2021

Vào hồi 13h30 ngày 21 tháng 1 năm 2021 tân giám đốc công ty Gascity Mr Zhu ZhiLin đã có buổi làm việc với tất cả nhân viên phòng thị trường và có sự tham gia của trưởng phòng tổ…

Đọc tiếp