Thông tin tuyển dụng

PVGASCITY tuyển dụng các vị trí: Nhân viên kinh doanh; Kỹ sư điện; Kỹ sư thiết kế; Chuyên viên Dự toán; Quảng trị website; Chi tiết như file đính kèm

Triển vọng xăng Etanol trên thế giới

Ngày nay, dầu và khí đốt là nguồn năng lượng chính của thế giới và sự lệ thuộc vào chúng khiến nhiều quốc gia đau đầu. Vì thế,...

Gas đạt đỉnh giá từ khi niêm yết, nội bộ đua chốt lãi

 Nhiều nhận định cho rằng năm 2013 GAS "vẫn ổn" với nguồn thu từ hoạt động kinh doanh chính tăng trưởng, biên...