Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư phát triển gas Đô thị trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 với nội dung như sau:

1. Thời gian: Từ 08h30 ngày 24/6/2016

2.  Địa điểm: Phòng họp Tầng 12, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, Số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 17/03/2016 do VSD cung cấp

4. Nội dung tài liệu xin vui lòng tải tại đây

Ngày 17.06.2016 Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ phê duyệt bổ nhiệm thay thế thành viên HĐQT, chi tiết tờ trình như đính kèm

Triển vọng xăng Etanol trên thế giới

Ngày nay, dầu và khí đốt là nguồn năng lượng chính của thế giới và sự lệ thuộc vào chúng khiến nhiều quốc gia đau đầu. Vì thế,...

Gas đạt đỉnh giá từ khi niêm yết, nội bộ đua chốt lãi

 Nhiều nhận định cho rằng năm 2013 GAS "vẫn ổn" với nguồn thu từ hoạt động kinh doanh chính tăng trưởng, biên...