Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: ENN Energy Holdings Limited- người có liên quan của người nội bộ

Đăng ký bán: 943.500 Cp

Số lượng CP nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.282.000 Cp ( chiếm 43,89%/VĐL)

Tên người có liên quan tại TCNY: Ông Cheung Yipsang - TVHĐQT, ông Gao Zhixin - TVHĐQT, ông Luzhiming - TV HĐQT;

Số lượng cổ phiếu mà người NB đang nắm giữ: 0 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm tỷ lệ sở hữu

Phương thức thực hiện giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: 08/10/2018-08/11/2018

Triển vọng xăng Etanol trên thế giới

Ngày nay, dầu và khí đốt là nguồn năng lượng chính của thế giới và sự lệ thuộc vào chúng khiến nhiều quốc gia đau đầu. Vì thế,...

Gas đạt đỉnh giá từ khi niêm yết, nội bộ đua chốt lãi

 Nhiều nhận định cho rằng năm 2013 GAS "vẫn ổn" với nguồn thu từ hoạt động kinh doanh chính tăng trưởng, biên...