Thông báo Giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Thị Mỹ

Tên người nội bộ: Nguyễn Thanh Tú;

Chức vụ: Thành viên HĐQT;

Mối quan hệ với Người nội bộ: Mẹ đẻ

Số lượng cổ phiếu người nội bộ nắm giữ: 2.247.700 chiếm 11.91%/VĐL

Mã Cổ phiếu: PCG

Số lượng cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch: 554.600 chiếm 2.93%

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 550.000

Thời gian giao dịch dự kiến: 21/6/2018-21/7/2018

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận

 

Triển vọng xăng Etanol trên thế giới

Ngày nay, dầu và khí đốt là nguồn năng lượng chính của thế giới và sự lệ thuộc vào chúng khiến nhiều quốc gia đau đầu. Vì thế,...

Gas đạt đỉnh giá từ khi niêm yết, nội bộ đua chốt lãi

 Nhiều nhận định cho rằng năm 2013 GAS "vẫn ổn" với nguồn thu từ hoạt động kinh doanh chính tăng trưởng, biên...