Nghị quyết của HĐQT về việc thay thế Ủy viên HĐQT

Ngày 17/06/2016 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Gas đô thị đã ban hành nghị quyết số 04/KĐT-NQHĐQT về việc tạm thời bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Dũng là thành viên HĐQT thay thế ông Nguyễn Đức Dân. Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (được tổ chức vào ngày 24/062/2016) thông qua theo thẩm quyền. Chi tiết như nghị quyết đính kèm

Trân trọng!

Triển vọng xăng Etanol trên thế giới

Ngày nay, dầu và khí đốt là nguồn năng lượng chính của thế giới và sự lệ thuộc vào chúng khiến nhiều quốc gia đau đầu. Vì thế,...

Gas đạt đỉnh giá từ khi niêm yết, nội bộ đua chốt lãi

 Nhiều nhận định cho rằng năm 2013 GAS "vẫn ổn" với nguồn thu từ hoạt động kinh doanh chính tăng trưởng, biên...