Công bố thay đổi nhân sự cấp cao, triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 1.2019.

Ngày 02/7/2019, HĐQT CÔng ty đã ban hành Nghị quyết số 10/KĐT-NQHĐQT về việc:

1. Ông Nguyễn Nhật Dương thôi đảm nhận chức vụ CTHĐQT công ty kể từ ngày 02/7/2019;

2. Bầu ông LIU MIN - thành viên HĐQT đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT CÔng ty kể từ ngày 02/7/2019;

3.Ông Bùi Xuân Năng thôi đảm nhận chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 02/7/2019

4. Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 1.2019 để  bầu thay thế thành viên HĐQT.

Chi tiết xem đính kèm

Ngày 04/7/2019

Triển vọng xăng Etanol trên thế giới

Ngày nay, dầu và khí đốt là nguồn năng lượng chính của thế giới và sự lệ thuộc vào chúng khiến nhiều quốc gia đau đầu. Vì thế,...

Gas đạt đỉnh giá từ khi niêm yết, nội bộ đua chốt lãi

 Nhiều nhận định cho rằng năm 2013 GAS "vẫn ổn" với nguồn thu từ hoạt động kinh doanh chính tăng trưởng, biên...