PVC tiếp tục khẳng định vị thế tại Tập đoàn Dầu khí VN

Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) vừa đánh dấu năm hoạt động của mình bằng những thành tích ấn tượng.

Tổng giá trị sản xuất kinh doanh toàn tổ hợp đạt 14.168,15 tỷ đồng, bằng  101,2% kế hoạch năm.

Tổng doanh thu đạt 11.184,96 tỷ đồng, bằng 101,7% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 910,63 tỷ đồng; nộp ngân sách: 607,52 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức công ty mẹ là 10%, thu nhập bình quân đạt 8,95 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, với tinh thần chung tay vì một cuộc sống tốt đẹp hơn, PVC đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội với tổng kinh phí là hơn 70 tỷ đồng.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá toàn diện những mặt được, chưa được trong công tác quản lý, điều hành, dự báo những thuận lợi, khó khăn trong thời gian tới, PVC đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2012. Trong đó, nổi bật nhất là hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch năm 2012 với tổng giá trị sản lượng: 15.500 tỷ đồng, doanh thu: 12.500 tỷ đồng, nộp ngân sách 635 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế: 1.258 tỷ đồng, thu nhập bình quân:  9,5 triệu đồng/người/tháng, tỷ lệ chia cổ tức công ty mẹ: 10%.

 

 

Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Đỗ Văn Hậu phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm 2011 của PVC.Đồng thời, đảm bảo tiến độ các công trình, dự án trọng điểm được tập đoàn và các chủ đầu tư giao như dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Quảng Trạch, Long Phú 1, Dự án Topside H4 Mỏ Tê Giác Trắng, Dự án Nam Côn Sơn... Tập trung phát triển nguồn lực nhằm đáp ứng các yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, chú trọng đến lĩnh vực xây lắp chuyên ngành trong đó ưu tiên phát triển nguồn nhân lực quản trị và điều hành chuyên nghiệp cũng như lực lượng công nhân kỹ thuật lành nghề.

Bên cạnh đó, PVC tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, tái cấu trúc tổng thể PVC. Để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, PVC sẽ thoái vốn tại các đơn vị có hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả hoặc không thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh cốt lõi của mình; Củng cố, hoàn thiện công tác quản lý kinh tế nội bộ; Tăng cường kiểm soát trong quá trình triển khai thực hiện công việc từ khâu giao việc đến khâu nghiệm thu thanh quyết toán; Nâng cao năng lực bộ máy tiếp thị, đấu thầu, đảm bảo việc làm cho người lao động; Nghiên cứu đầu tư các dự án chuyên ngành, sản xuất công nghiệp và đầu tư máy móc thiết bị phục vụ hoạt động xây lắp của Tổng Công ty và cung ứng cho thị trường; Cân đối, thu xếp vốn và thực hiện phương án tăng vốn điều lệ để đảm bảo vốn cho hoạt động SXKD.

Bên cạnh các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phát huy tinh thần “Chung tay vì cuộc sống cộng đồng” mà Tổng công ty đã thực hiện trong nhiều năm qua, năm 2012, Tổng công ty cũng sẽ tiếp tục triển khai công tác an sinh xã hội và chương trình nhà ở cho CBCNV. 


Theo: Baodatviet.vn

Triển vọng xăng Etanol trên thế giới

Ngày nay, dầu và khí đốt là nguồn năng lượng chính của thế giới và sự lệ thuộc vào chúng khiến nhiều quốc gia đau đầu. Vì thế,...

Gas đạt đỉnh giá từ khi niêm yết, nội bộ đua chốt lãi

 Nhiều nhận định cho rằng năm 2013 GAS "vẫn ổn" với nguồn thu từ hoạt động kinh doanh chính tăng trưởng, biên...