Thông báo về việc uỷ quyền quản lý cổ đông và chuyển nhượng cổ phần

Được sự đồng ý của Hội đồng Quản trị công ty, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Gas đô thị và Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI) đã ký hợp đồng số 01/HĐCCDV/PVFI-DVUT-QLCĐ về việc cung cấp dịch vụ Quản lý cổ đông.
 

PVGASCITY xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông như sau:

1.Tổ chức ủy quyền: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Gas đô thị

Tên viết tắt : PVGASCITY

Địa chỉ : Lầu 3, số 8, Cát linh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : (84.4) 7346848 Fax: (84.4) 7346838 .
Vốn điều lệ : 150.000.000.000 đồng


2. Tổ chức nhận ủy quyền: Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam

Tên viết tắt : PVFI
Địa chỉ : Tầng 2, số 23 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : (84.4) 5148538 Fax: (84.4) 5148547


3. Nội dung ủy quyền:

Quản lý danh sách cổ đông, thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần và cấp sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Thay mặt công ty thực hiện chi trả cổ tức, thực hiện quyền cho cổ đông khi có yêu cầu của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Gas đô thị  và các giao dịch khác có liên quan đến cổ đông.

Quý Cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần, thực hiện quyền, xác nhận thông tin sở hữu cổ phần PVGASCITY , kính đề nghị liên hệ theo địa chỉ sau đây để được hướng dẫn cụ thể:

Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam
Địa chỉ : Tầng 2, số 23 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : (84.4) 5148538 Fax: (84.4) 5148547.  Web: www.pvfi.com.vn

Trân trọng thông báo!
 
 

Triển vọng xăng Etanol trên thế giới

Ngày nay, dầu và khí đốt là nguồn năng lượng chính của thế giới và sự lệ thuộc vào chúng khiến nhiều quốc gia đau đầu. Vì thế,...

Gas đạt đỉnh giá từ khi niêm yết, nội bộ đua chốt lãi

 Nhiều nhận định cho rằng năm 2013 GAS "vẫn ổn" với nguồn thu từ hoạt động kinh doanh chính tăng trưởng, biên...