PVGas City tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

 Một số chỉ tiêu chính kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch năm 2013 của PVGASCITY đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 08.05.2013

Ngày 08/5/2013, tại Hà Nội PVGAS CITY đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Tham dự Đại hội có 16 cổ đông, đại diện cho 16.105.080 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,35% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cùng sự hiện diện của đông đảo các vị khách quý là các bạn hàng, đối tác. 

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, với tỷ lệ biểu quyết đạt trên 99%, trong đó kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 của công ty được Đại hội ghi nhận với một số chỉ tiêu chính như sau: 

Doanh thu:                                796.932.541.413 đồng
Lợi nhuận trước thuế:             8.099.180.079 đồng
Thuế và các nghĩa vụ nộp NSNN:    2.264.885.447 đồng
Lợi nhuận sau thuế:               5.834.294.631 đồng
 
Năm 2012 tiếp tục là năm đặc biệt khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: Thị trường bất động sản suy giảm, các chủ đầu tư dừng hoặc giãn tiến độ thi công; sản lương kinh doanh citygas thấp.... 
Giám đốc cùng với ban điều hành đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và đã đạt được kết quả nhất định. Thành công của Đại hội chính là sự ủng hộ mạnh mẽ của cổ đông đối với PVGA SCITY. Tin rằng, với đội ngũ lãnh đạo và nhân viên giỏi, tâm huyết với công việc cùng với chiến lược đầu tư đúng đắn, PVGASCITY sẽ phát triển mạnh mẽ và vững chắc trong tương lai.
                                                                                                                                                                                Nguyễn Huệ

Triển vọng xăng Etanol trên thế giới

Ngày nay, dầu và khí đốt là nguồn năng lượng chính của thế giới và sự lệ thuộc vào chúng khiến nhiều quốc gia đau đầu. Vì thế,...

Gas đạt đỉnh giá từ khi niêm yết, nội bộ đua chốt lãi

 Nhiều nhận định cho rằng năm 2013 GAS "vẫn ổn" với nguồn thu từ hoạt động kinh doanh chính tăng trưởng, biên...