PVGAS CITY báo cáo tình hình quản trị công ty quý I năm 2012

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị xin được công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty quý I năm 2012.

 

Thực hiện quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của công ty niêm yết theo hướng dẫn tại thông tư số 09/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ Tài chính. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị (PVGAS CITY) xin được công bố báo cáo tình hình quản trị công ty quý I năm 2012 tới toàn bộ quý Cổ đông và CBNV công ty. Bản báo cáo gồm đầy đủ các thông tin về:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị
2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị
3. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị
4. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan
5. Các vấn đề lưu ý khác

Chi tiết của bản báo cáo xin download tại đây
 

Triển vọng xăng Etanol trên thế giới

Ngày nay, dầu và khí đốt là nguồn năng lượng chính của thế giới và sự lệ thuộc vào chúng khiến nhiều quốc gia đau đầu. Vì thế,...

Gas đạt đỉnh giá từ khi niêm yết, nội bộ đua chốt lãi

 Nhiều nhận định cho rằng năm 2013 GAS "vẫn ổn" với nguồn thu từ hoạt động kinh doanh chính tăng trưởng, biên...