Mẫu cung cấp thông tin cần thiết để tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2012

Để đại hội cổ đông thường niên năm 2012 diễn ra thành công tốt đẹp, công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị PVGAS CITY xin gửi tới toàn bộ quý Cổ đông các mẫu cung cấp thông tin cần thiết như sau:

 

1. Thư mời (xem Thư mời)


2. Đăng ký thăm dự đại hội (xem Đăng ký)


3. Mẫu Đề cử Hội đồng Quản trị (xem Mẫu Đề cử)


4. Mẫu Ứng cử Hội đồng Quản trị (xem Mẫu Ứng cử)


5. Mẫu Đề cử Ban kiểm soát (xem Mẫu Đề cử BKS)


6. Mẫu Ứng cử ban kiểm soát (xem Mẫu Ứng cử BKS)


7. Thông báo ứng cử (Xem Thông báo)


8. Giấy Ủy quyền tham dự đại hội (xem Giấy Ủy quyền)

Triển vọng xăng Etanol trên thế giới

Ngày nay, dầu và khí đốt là nguồn năng lượng chính của thế giới và sự lệ thuộc vào chúng khiến nhiều quốc gia đau đầu. Vì thế,...

Gas đạt đỉnh giá từ khi niêm yết, nội bộ đua chốt lãi

 Nhiều nhận định cho rằng năm 2013 GAS "vẫn ổn" với nguồn thu từ hoạt động kinh doanh chính tăng trưởng, biên...