Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW

Thiết thực kỷ niệm 124 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới (19/5/1890 – 19/5/2014) và 86 Năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua Ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2014); thực hiện Hướng dẫn của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phương hướng triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014, ngày 30/5/2014, Đảng uỷ Tổng Công ty Khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, biểu dương các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; triển khai nội dung Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trọng tâm của năm 2014 với chuyên đề:“ Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Hội nghị được thực hiện trực tuyến trên 4 đầu cầu Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và Cà Mau.

Tới dự Hội nghị, về phía cơ quan TW, có đồng chí Đào Văn Lừng – Vụ trưởng, Trưởng cơ quan đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương tại Tp. Hồ Chí Minh; về phía Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, có đồng chí Trần Quang Dũng- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn; về phía TCT Khí Việt nam có các đồng chí: Đỗ Khang Ninh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty Khí Việt Nam; Lê Như Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Khí  Việt Nam; các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ, các thành viên HĐQT, Ban TGĐ, Ban Chấp hành các tổ chức Đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh TCT; bộ phận giúp việc cấp ủy thực hiện Chỉ thị 03 của Đảng ủy TCT; các Trưởng, phó Ban TCT, Trưởng, phó Phòng thuộc các Ban TCT; các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ, cấp uỷ viên các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng/Phó Phòng, cán bộ văn phòng cấp ủy và cấp ủy phụ trách công tác tuyên giáo của các đơn vị trực thuộc; ban chấp hành các tổ chức công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh của các đơn vị,  đảng viên, CBCNV, đoàn viên, hội viên các đoàn thể quần chúng...

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Tâm, Phó Bí thư Đảng ủy PV GAS đã trình bày Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Đảng bộ. Trong 3 năm thực hiện, Đảng ủy Tổng Công ty đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, thực hiện; tổ chức thi viết về các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thành lập Tổ giúp việc của Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW; triển khai thực hiện Chỉ thị số 115- CT/ĐU ngày 12/11/12 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp....
Ban Tuyên giáo Đảng ủy TCT chủ trì, phối hợp với UB Kiểm tra và Văn phòng Đảng ủy đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh- coi đây là một trong những nội dung chính của đề cương giám sát, kiểm tra định kỳ tại các TCCSĐ/Chi bộ trong toàn ĐB TCT; lấy kết quả thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại TCCSĐ, đảng viên, đánh giá cán bộ quản lý hàng năm.
Đảng ủy TCT cũng đã cung cấp đầy đủ tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan, đơn vị năm 2011-2013, hướng dẫn các nội dung học tập gắn với sinh hoạt thường kỳ của mỗi cá nhân và tổ chức trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng; tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, 4, 5,6, 7,8- khóa XI, Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2010-2015 của Đảng bộ PV Gas; NQ Đại hội XI của Đảng, Quy định về thi hành Điều lệ Đảng khóa XI; NQ của Đảng bộ PVN và các văn bản chỉ đạo khác...

Qua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hầu hết cán bộ, đảng viên, người lao động PV GAS đã có chuyển biến tích cực về tư tưởng, thấm nhuần tấm gương đạo đức HCM. Từ đó, đã dấy lên các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, quyết tâm hoàn thành và về đích trước thời hạn hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, thiết thực chào mừng  kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành ở tất cả các đơn vị. Tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên TCT đã  đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu không ngừng, vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Tập đoàn giao phó, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng của PVN và nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
Kết quả thực hiện trong 3 năm qua tại Đảng bộ PV GAS là hết sức khả quan, đạt được những thành tích đáng ghi nhận. TCT luôn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong các năm 2011 – 2013. Kết quả thực hiện tiết kiệm, tiết giảm chi phí, phát huy sáng kiến, hợp lý hóa SX, tham gia các hoạt động an sinh xã hội cũng luôn dẫn đầu ngành:
+ Năm 2011, số tiền từ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt 326 tỷ đồng; Có trên 100 sáng kiến cải tiến cấp đơn vị và cấp Tổng công ty, Tập đoàn (có 10 sáng kiến trình Tập đoàn, còn lại là các sáng kiến cấp PV Gas) làm lợi cho PV Gas trên 127 tỷ đồng.
+ Năm 2012, PV Gas đã phát huy sáng kiến, cải tiến hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm trong đầu tư xây dựng được 330 tỷ đồng . Có trên 100 sáng kiến cấp đơn vị , cấp Tổng công ty và cấp Tập đoàn (có 08 sáng kiến trình Tập đoàn), tạo nên giá trị làm lợi từ sáng kiến, sáng chế là  111 tỷ  đồng).
+ Năm 2013, PV Gas thực hiện tái cấu trúc, thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí SXKD, giảm giá thành sản phẩm,... đến từng đơn vị trong toàn Tổng công ty. Kết quả là trong năm đã tiết kiệm được trên 220 tỷ đồng, bằng 128% kế hoạch năm và có trên 80 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, làm lợi cho Tổng công ty hàng trăm tỷ đồng. 
 Công tác an sinh xã hội được triển khai thiết thực, theo đúng cam kết. Trong 3 năm 2011 -2013, PV GAS đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện, an sinh xã hội...với tổng giá trị thực hiện là 342,5 tỷ đồng. Trong việc thực hiện công tác chuyển đổi và tái cấu trúc doanh nghiệp, Đảng ủy đã chủ động chỉ đạo tái cơ cấu, sắp xếp lại các khoản mục đầu tư tại các công ty thành viên, công ty liên kết một cách hợp lý để đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm có hiệu quả của PV Gas góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Tổng công ty. Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp đã được thực hiện nhanh chóng, nghiêm túc, được Tập đoàn đánh giá cao.
Trọng tâm của năm 2014 được xác định là: học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề:“ Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” , gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp. PV GAS tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, trở thành ý thức tự giác trong toàn Đảng bộ và các tổ chức chính trị thuộc TCT. Các cấp ủy đảng/chính quyền/đoàn thể tập trung chỉ đạo đưa việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đoàn thể và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Thông qua việc hoàn thiện xây dựng văn hoá doanh nghiệp, PV GAS sẽ rà soát, bổ sung và thực hiện các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; đạo đức nghề nghiệp theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ kiểm tra, đánh giá, phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của chi bộ, chi đoàn, chi hội, từng cơ quan, đơn vị theo yêu cầu của Chỉ thị 03-CT/TW. Đồng thời, PV GAS cũng gắn việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị với thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp một cách hiệu quả, khắc phục khó khăn, giữ vững nhịp độ sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động; làm tốt công tác an sinh xã hội.
Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam đề nghị đảng ủy cấp trên khen thưởng 3  tập thể và 2 cá nhân tiêu biểu. Các chi/đảng bộ thuộc PV Gas được Đảng ủy TCT khen thưởng 14  tập thể và 19 cá nhân tiêu biểu.

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Đào Văn Lừng – Vụ trưởng, Trưởng cơ quan đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương tại Tp. Hồ Chí Minh nói chuyện chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh- chủ đề  năm 2014 “ Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

Triển vọng xăng Etanol trên thế giới

Ngày nay, dầu và khí đốt là nguồn năng lượng chính của thế giới và sự lệ thuộc vào chúng khiến nhiều quốc gia đau đầu. Vì thế,...

Gas đạt đỉnh giá từ khi niêm yết, nội bộ đua chốt lãi

 Nhiều nhận định cho rằng năm 2013 GAS "vẫn ổn" với nguồn thu từ hoạt động kinh doanh chính tăng trưởng, biên...