Công bố thông tin về việc bổ nhệm nhân sự chủ chốt

Ngày 12.01.2017 Hội đồng quản trị công ty tiến hàh họp thông qua việc bổ nhệm/miễn nhiệm nhân sự chủ chốt như sau:

1. Bổ nhệm ông Nguyễn Quyết Thắng đảm nhiệm chức vụ UVHĐQT thay thế cho ông Nguyễn Thành Đôn kể từ ngày 13.01.2017

2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Nhật Dương đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 13.01.2017

3. Bổ nhiệm ông Chenzhibin đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 13.01.2017

Chi tiết xin vui lòng dowload tại đây

Triển vọng xăng Etanol trên thế giới

Ngày nay, dầu và khí đốt là nguồn năng lượng chính của thế giới và sự lệ thuộc vào chúng khiến nhiều quốc gia đau đầu. Vì thế,...

Gas đạt đỉnh giá từ khi niêm yết, nội bộ đua chốt lãi

 Nhiều nhận định cho rằng năm 2013 GAS "vẫn ổn" với nguồn thu từ hoạt động kinh doanh chính tăng trưởng, biên...