Báo cáo thường niên năm 2011

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị xin trân trọng gửi tới quý Cổ đông cùng toàn thể CBNV công ty bản Báo cáo thường niên năm 2011.

 

Bản báo cáo gửi tới quý Cổ đông cùng toàn thể CBNV công ty thông tin đầy đủ về:


1. Lịch sử hoạt động cửa công ty
2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị công ty
3. Báo cáo của Ban Giám đốc công ty
4. Báo cáo tài chính
5. Bản giải trình báo cáo tài chính
6. Cơ cấu tổ chức và Nhân sự
7. Thông tin cổ đông và Quản trị công ty

Chi tiết bản báo cáo xin download tại đây
 

Triển vọng xăng Etanol trên thế giới

Ngày nay, dầu và khí đốt là nguồn năng lượng chính của thế giới và sự lệ thuộc vào chúng khiến nhiều quốc gia đau đầu. Vì thế,...

Gas đạt đỉnh giá từ khi niêm yết, nội bộ đua chốt lãi

 Nhiều nhận định cho rằng năm 2013 GAS "vẫn ổn" với nguồn thu từ hoạt động kinh doanh chính tăng trưởng, biên...