Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm 2011

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị xin công bố Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2011 như sau:

Bản báo cáo được tổng hợp hết sức chi tiết được lưu dưới dạng file, mời toàn thể cán bộ nhân viên công ty cùng tìm hiểu!

Chi tiết xem tại đây:

Nội dung chính của báo cáo bao gồm:

1. Báo cáo của ban Giám đốc
2. Báo cáo kiểm toán
3. Bảng cân đối kế toán
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
6. Thuyết minh báo cáo tài chính.

Triển vọng xăng Etanol trên thế giới

Ngày nay, dầu và khí đốt là nguồn năng lượng chính của thế giới và sự lệ thuộc vào chúng khiến nhiều quốc gia đau đầu. Vì thế,...

Gas đạt đỉnh giá từ khi niêm yết, nội bộ đua chốt lãi

 Nhiều nhận định cho rằng năm 2013 GAS "vẫn ổn" với nguồn thu từ hoạt động kinh doanh chính tăng trưởng, biên...