PVX được chào bán 250 triệu cổ phiếu

Ngày 17/11/2011, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 115/GCN-UBCK cho Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu Khí Việt Nam (mã PVX-HNX).

Theo đó, PVX được chào bán 250.000.000 cổ phiếu ra công chúng, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, trong đó phát hành 12.500.000 cổ phiếu trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu; chào bán 12.500.000 cổ phiếu cho người lao động; chào bán 125.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:1 và chào bán 100 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược; giá tối thiểu 12.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá là 2.500 tỷ đồng. Tổ chức tư vấn phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí.

Được biết, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng, số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là 2.700 tỷ đồng sẽ dùng 2.267 tỷ đồng để góp vốn vào các công ty thành viên.

 

 Cụ thể, PVX sẽ sử dụng 2.179,7 tỷ đồng cho việc góp vốn vào 15 công ty con và 86,8 tỷ đồng góp vốn vào 5 công ty liên kết, còn lại 433 tỷ đồng dùng để đầu tư mua máy móc phục vụ các công trình PVX làm tổng thầu EPC như Nhiệt điện Thái Bình 2, Nhiệt điện Quảng Trạch…Theo: Vneconomy.vn

Triển vọng xăng Etanol trên thế giới

Ngày nay, dầu và khí đốt là nguồn năng lượng chính của thế giới và sự lệ thuộc vào chúng khiến nhiều quốc gia đau đầu. Vì thế,...

Gas đạt đỉnh giá từ khi niêm yết, nội bộ đua chốt lãi

 Nhiều nhận định cho rằng năm 2013 GAS "vẫn ổn" với nguồn thu từ hoạt động kinh doanh chính tăng trưởng, biên...