PVA chỉ bán được 7% cổ phần tăng vốn

Ngày 25/11/2011, Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (mã PVA-HNX) đã ra nghị quyết số 86/NQ-PVNC nhất trí thông qua danh sách các nhà đầu tư là các tổ chức có nhu cầu mua cổ phần chào bán không hết từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, cán bộ công nhân viên và số cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể: tổng số cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu là 44,5 triệu cổ phần để vốn lên 600 tỷ đồng. Tổng số cổ phần cổ đông hiện hữu đã đăng ký mua theo phương án thực hiện quyền qua các thành viên lưu ký (theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam gửi ngày 1/11/2011) là 3.011.150 cổ phần; Tổng số cổ phần cổ đông hiện hữu chưa lưu ký đã đăng ký mua: 3.100 cổ phần và số lượng cổ phần chào bán không hết và cổ phần lẻ phát sinh là 41.485.750 cổ phần.

Số lượng cổ phần chào bán cho cán bộ công nhân viên Tổng công ty là 500.000 cổ phần; số lượng cổ phần đã chào bán cho cán bộ công nhân viên Tổng công ty là 397.350 cổ phần. Số lượng cổ phần chào bán cho cán bộ công nhân viên không hết là 102.650 cổ phần.

 

 Như vậy, PVA chào bán được 3.408.500 cổ phần, chiếm 7% và tổng số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên không hết và cổ phiếu lẻ phát sinh là 41.588.400 cổ phần.

Trong số phần không chào bán hết, có hai nhà nhà đầu tư là tổ chức tham gia mua cổ phần chào bán không hết là Tổng công ty Cố phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (mã PVX-HNX) đăng ký mua 10 triệu cổ phần với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị là 100 tỷ đồng và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO (mã PXL-HSX) đăng ký mua 10 triệu cổ phần với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị là 100 tỷ đồng.


Theo: vneconomy.vn

Triển vọng xăng Etanol trên thế giới

Ngày nay, dầu và khí đốt là nguồn năng lượng chính của thế giới và sự lệ thuộc vào chúng khiến nhiều quốc gia đau đầu. Vì thế,...

Gas đạt đỉnh giá từ khi niêm yết, nội bộ đua chốt lãi

 Nhiều nhận định cho rằng năm 2013 GAS "vẫn ổn" với nguồn thu từ hoạt động kinh doanh chính tăng trưởng, biên...