Báo cáo tài chính Quý III năm 2011

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Gas Đô thị xin báo cáo tài chính Quý III năm 2011.

 

Xem thông tin chi tiết bản báo cáo: Tại đây

Nội dung báo cáo tài chính bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD

- Lưu chuyển tiền tệ

- Thuyết minh báo cáo tài chính

Triển vọng xăng Etanol trên thế giới

Ngày nay, dầu và khí đốt là nguồn năng lượng chính của thế giới và sự lệ thuộc vào chúng khiến nhiều quốc gia đau đầu. Vì thế,...

Gas đạt đỉnh giá từ khi niêm yết, nội bộ đua chốt lãi

 Nhiều nhận định cho rằng năm 2013 GAS "vẫn ổn" với nguồn thu từ hoạt động kinh doanh chính tăng trưởng, biên...