Báo cáo tài chính quý I năm 2012

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị PVGAS CITY xin gửi tới quý Cổ đông cùng toàn thể CBNV công ty Báo cáo tài chính quý I năm 2012 như sau:

Báo cáo tài chính bao gồm:

1. Bảng cân đối kế toán
2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD
3. Lưu chuyển tiền tệ
4. Thuyết minh báo cáo tài chính

Xin xem chi tiết báo cáo tài chính tại đây

Triển vọng xăng Etanol trên thế giới

Ngày nay, dầu và khí đốt là nguồn năng lượng chính của thế giới và sự lệ thuộc vào chúng khiến nhiều quốc gia đau đầu. Vì thế,...

Gas đạt đỉnh giá từ khi niêm yết, nội bộ đua chốt lãi

 Nhiều nhận định cho rằng năm 2013 GAS "vẫn ổn" với nguồn thu từ hoạt động kinh doanh chính tăng trưởng, biên...